MesopotamiaHistoriaurreko bizimodua, usadioak eta sinismenak landu eta gero, historian aurrera egingo apur bat, k.a. 24. gizaldira arte gitxi gora behera.

Garai haretatik aurrera, Tigris eta Eufrates ibaien inguruko lur emankorretan -MESOPOTAMIA deitu eutsien antzinako greziarrek- herri garrantzitsuak sortu ziran.

Klasean esaldi bana emon deutsuet, danon artean testua osotzeko. Ederto baten egin dozue eta jadanik pilo bat ikasi dozuela demostratu deustazue. Hala ere, badaezpada, hemen daukazue testua osorik. Ez bakarrik gelan emon deutsuedana, parrafo gehiago ere badagoz. Wikipediatik hartutakoa da:

Mesopotamia - wikipedia

Bideo interesgarriak ere badagoz. Youtube-n esate baterako, mordoa ikusi daikezue. Betiko legez, euskeraz gitxi batzuk edo bat ere ez. Gazteleraz, hauxe iruditu jat interesgarria eta klasean egin dogunagaz lotutakoa: